Gerbiami pirkėjai,

kasdien siekiame, kad galėtumėte įsigyti geriausios kokybės prekių už patrauklią kainą. Jei visgi atsitiko taip, kad įsigytos prekės kokybė neatitiko jūsų lūkesčių, kviečiame vadovautis mūsų taikoma prekių grąžinimo / keitimo tvarka.

 

Maisto prekių grąžinimas / keitimas

Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę:

1.1. reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;

1.2. atitinkamai sumažinti kainą;

1.3. grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

2. Šių taisyklių 1 punkte nustatytomis teisėmis pirkėjas taip pat gali pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu jam bus parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.

3. Netinkamos kokybės maisto prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę. Prašyme nurodoma prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš šių taisyklių 1 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas.

4. Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių 1 punkto reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

5. Kilus nesutarimui tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl maisto prekės kokybės, pardavėjas, gavęs pirkėjo raštišką prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 dienas raštu kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o tyrimo rezultatus, kai tik juos raštu pateikia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pranešti vartotojui.

6. Išlaidos, susijusios su maisto prekių kokybės tyrimais, apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Jeigu pardavėjas nevykdo šių taisyklių 1 ar 5 punktų reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas apie tai pranešti pardavėjui.7. Jeigu pardavėjas nevykdo šių taisyklių 1 ar 5 punktų reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas apie tai pranešti pardavėjui.

 

Ne maisto prekių grąžinimas

Kokybiška ne maisto prekė gali būti keičiama arba grąžinama per 30 dienų nuo prekės įsigijimo dienos. Grąžinti kokybišką ne maisto prekę galima tik tuo atveju, jei prekė nebuvo panaudota ir, jei ji pateikiama originalioje pakuotėje, su prekės įsigijimą patvirtinančiu dokumentu (prekės čekiu).

 

Prašome Jūsų atkreipti dėmesį, jog tam tikros kokybiškos ne maisto prekės, remiantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis (patvirtintomis LR Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (su vėlesniais pakeitimais)), negali būti grąžinamos / keičiamos.

Pateikiame negrąžinamų ir nekeičiamų kokybiškų ne maisto prekių sąrašą:


•    Tabakas ir tabako gaminiai;

•    Dovanų kortelės;

•    Spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai;

•    Kūdikių (iki 80 dydžio imtinai) drabužėliai;

•    Pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;

•    Siūti, megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai drabužiai;

•    Naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;

•    Liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai, išskyrus sportines liemenėles, biustjė;

•    Mašinos ir mechaniniai įrenginiai;

•    Elektros mašinos ir įrenginiai, šviestuvai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai;

•    Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai;

•    Antžeminio transporto priemonės;

•    Miego čiužiniai;

•    Žaislai, žaidimai, išskyrus sporto reikmenis.


 Kokybės garantija

Garantiniais atvejais, sugedus įsigytai ne maisto prekei, kurios kaina yra didesnė nei 15 €, prašome per LR teisės aktuose nustatytą 2 (dvejų) metų kokybės garantijos laikotarpį, arba jei numatytas ilgesnis komercinės garantijos terminas – atitinkamai per nustatytą komercinės garantijos terminą, kreiptis prekės instrukcijoje nurodytais aptarnaujančio serviso atstovų kontaktais. Garantijos sąlygos pateiktos kartu su preke jos naudojimo instrukcijoje.

Garantiniais atvejais, jei ne maisto prekės kaina neviršija 15 €, per LR teisės aktuose numatytą 2 (dvejų) metų garantijos laikotarpį prašome kreiptis prekės instrukcijoje nurodytais aptarnaujančio serviso atstovų kontaktais ar tiesiogiai į mus elektroniniu paštu info@paimu.lt. Jei numatytas ilgesnis komercinės garantijos terminas – praėjus LR teisės aktuose numatytam 2 (dvejų) metų garantijos laikotarpiui, per nustatytą komercinės garantijos terminą prašome kreiptis prekės instrukcijoje nurodytais aptarnaujančio serviso atstovų kontaktais. Garantijos sąlygos pateiktos kartu su preke jos naudojimo instrukcijoje.

 

Iškilus klausimų, visuomet galite kreiptis į mūsų įmonę (tel. 8 670 778 15; pirmadienį–penktadienį 9–18 val.). Mūsų įmonė užtikrins, kad prekės gamintojas išspręstų klausimą greitai ir sklandžiai.

 

Jūsų www.jega.lt komanda

Naujos Paskyros Sukūrimas